Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

Olga Oczkowska-Fiuk (prezes zarządu)

Luiza Pawłowska (wiceprezes zarządu)

Rada Fundacji

Krystyna Dudek-Zaleska

Roman Nowicki

Lubomir Wierzbicki